มรดกโลก : ยูเนสโกประกาศรายชื่อแหล่งมรดกโลกปี 2019

มรดกโลก : ยูเนสโกประกาศรายชื่อแหล่งมรดกโลกปี 2019

ทุกปีสถานที่สำคัญทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะได้รับการคัดเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกที่มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลต่อมวลมนุษยชาติ ในปีนี้...
Why you should be using 3D laser scanning on your projects.

Why you should be using 3D laser scanning on your projects.

I recently published a post on the top 10 questions I get asked when talking to people about 3D laser scanning. I was going to include this as a bonus question, but it is really worthy of a post of its own as it isn’t really a straight forward answer. One of the big...
Services

Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ut luctus orci. Curabitur dignissim tortor sed metus varius eleifend. Maecenas.
3D Scanner

3D Scanner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ut luctus orci. Curabitur dignissim tortor sed metus varius eleifend. Maecenas.