มรดกโลก : ยูเนสโกประกาศรายชื่อแหล่งมรดกโลกปี 2019

มรดกโลก : ยูเนสโกประกาศรายชื่อแหล่งมรดกโลกปี 2019

ทุกปีสถานที่สำคัญทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะได้รับการคัดเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกที่มีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลต่อมวลมนุษยชาติ ในปีนี้...
Why you should be using 3D laser scanning on your projects.

Why you should be using 3D laser scanning on your projects.

I recently published a post on the top 10 questions I get asked when talking to people about 3D laser scanning. I was going to include this as a bonus question, but it is really worthy of a post of its own as it isn’t really a straight forward answer. One of the big...